Hlavní stránka > Místopis > Trhosvinensko > Ostrolovský Újezd

Ostrolovský Újezd

V roce 1381 se zde připomíná Mikšík z Újezdce. Na konci 15. století se Újezdec stal součástí sousedního statku Dvorec (u Borovan), který tehdy patřil Oldřichovi z Dvorce. Jeho nástupce Adam Rouzim ze Bzí pak prodal roku 1534 statek Petru z Rožmberka. V kupní smlouvě se zdejší hrad uvádí jako pustý. Rožmberkové prodali panství pánům Kořenským z Terešova a na Komářicích.1

Prvním panským sídlem u Ostrolovského Újezda byl středověký hrad opuštěný před rokem 1534.2 Jeho pozůstatky se nachází jižně od obce nad soutokem Stropnice a Vrážského potoka.3 Když roku 1570 koupil újezdecké panství Kryštof Kořenský z Terešova, rozhodl se vystavět novou renesanční tvrz u místního poplužního dvora. Po Kryštofově smrti získal panství Vilém, po kterém ho zdědila jeho manželka Ludmila. Ta zámek prodala roku 1614 svému druhému manželovi Lukáši Kořenskému z Terešova. Lukáš skonal v roce 1640 a panství zdědil jeho syn Kryštof, který však brzy potom v cizině zemřel a majetek převzal bratranec Václav František. Po jeho smrti získal mezi jinými statky újezdecké panství mladší syn Jan Lukáš Antonín a prodal ho roku 1692 městu České Budějovice, které statek vlastnily až do 20. století. Od 19. století v zámku byla škola, později skladiště a nakonec nebyl udržován. Po roce 1990 ho koupila obec Ostrolovský Újezd. S rekonstrukcí zámku začali až manželé Malinští, kteří objekt koupili roku 2002.4

Kaple poblíž zámku je datovaná do roku 1889. U silnice naproti zámku je také kašna.5

  • < Trhosvinensko
  • Trhové Sviny
  • Žumberk
  • Ostrolovský Újezd