Hlavní stránka > Místopis > Trhosvinensko > Žumberk

Žumberk

Žumberk

Ves Žumberk byla založena v polovině 13. století.1 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1279, kdy se vsi říkalo Sonnberg. 2 V jejím držení se střídali opati Rožmberského kláštera ve Vyšším Brodě, sami Rožmberkové a zejména několik rodů nižší české šlechty.3

Nejstarší dochovanou stavbou je fara ze 14. století.4 Koncem 15. století byla na Žumberku vystavěna rozložitá kamenná pozdně gotická tvrz,5 Největší slávy dosáhlo žumberské panství v druhé polovině 16. století za rytíře Jindřicha Pouzara, který nechal místní tvrz přestavět v renesančním slohu.6

Pravděpodobně v letech 1612 – 1615 nechal nový majitel žumberského panství Theobald Hock (roku 1605 povýšený na rytíře ze Zweibrucku) tvrz s historickým jádrem vesnice obehnat hradební zdí se šesti baštami,7z nichž se dodnes zachovalo 5 bašt.8 Od roku 1618 však na Žumberku již šlechta nesídlila; tvrz, bašty i celý areál začaly být využívány k jiným účelům a postupně se dostaly do téměř dezolátního stavu.

V objektu tvrze je instalována expozice o dějinách této lokality a národopisně pojatá expozice lidového malovaného nábytku 18. a 19. století, především z typických národopisných oblastí jižních Čech. Selský nábytek je zde doplněn také nábytkem panským. V sousedství tvrze stojí zajímavý čtyřlodní gotický kostel z poloviny 15. století.9

Současnými pamětihodnostmi jsou mimo tvrze ještě kostel Umučení svatého Jana Křtitele, fara čp. 1, venkovská usedlost čp. 15, hřbitov, troje boží muka (z toho jedny na návsi a druhé na rozcestí k Chudějovu). V roce 2011 zde byl založen minipivovar Žumberk.10


 1. Žumberk u Nových Hradů [online]. vylezven.cz [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://vylezven.cz/zumberk-u-novych-hradu/>.
 2. Žumberk (Žár) [online]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDumberk_(%C5%BD%C3%A1r)>.
 3. Žumberk u Nových Hradů [online]. vylezven.cz [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://vylezven.cz/zumberk-u-novych-hradu/>.
 4. Žumberk (Žár) [online]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDumberk_(%C5%BD%C3%A1r)>.
 5. Žumberk u Nových Hradů [online]. vylezven.cz [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://vylezven.cz/zumberk-u-novych-hradu/>.
 6. Žumberk (Žár) [online]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDumberk_(%C5%BD%C3%A1r)>.
 7. Žumberk u Nových Hradů [online]. vylezven.cz [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://vylezven.cz/zumberk-u-novych-hradu/>.
 8. Žumberk (Žár) [online]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDumberk_(%C5%BD%C3%A1r)>.
 9. Žumberk u Nových Hradů [online]. vylezven.cz [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://vylezven.cz/zumberk-u-novych-hradu/>.
 10. Žumberk (Žár) [online]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie [cit. 29. listopadu 2015]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDumberk_(%C5%BD%C3%A1r)>.
 • < Trhosvinensko
 • Trhové Sviny
 • Žumberk
 • Ostrolovský Újezd