Hlavní stránka > Uniformy >

Uniformy

Pod pojmem vojenský stejnokroj (uniforma) se rozumí jednotný oděv stanovený zpravidla předpisem pro všechny příslušníky armády. Je součástí širšího pojmu vojenský oděv, který zahrnuje veškeré oděvy vojáků. Při polních taženích, výcviku a dalších činnostech byl vojákům jednotlivých druhů vojsk přidělován ještě další speciální materiál, který nebyl trvalou součástí stejnokrojů. Patřily sem například řemeny, torny, tlumoky, chlebníky, brašny, jídelní misky, polní lahve, celty, sumky apod. To vše je označováno termínem výstroj.1

Předmětem mého zájmu jsou i různá viditelná označení vojáků používaná tam, kde nebylo možné jednotný oděv z ekonomických či časových důvodů zajistit.

Na druhou stranu se omezuji pouze na uniformy státních útvarů, v nichž v daném období naše národy (Češi a Slováci) žili. V případě legií pouze uniformy jednotek, které byly samostatnými vojsky nebo útvary. Zařazuji proto například uniformy Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava a armády Slovenského štátu. Oproti tomu jsem nezařadil například vojáky Cizinecké legie, RAF atd.  • < Hlavní stránka
  • Československá armáda 1918-1939
  • Druhá světová válka 1939-1945
  • Československá armáda 1945-1992