Hlavní stránka > Místopis > Trhosvinensko >

Trhosvinensko

Krajina se na Trhosvinensku začíná vlnit v přechodu z Třeboňské pánve do pahorkatiny, směřující k Šumavě.

Centrem a největším městem Trhosvinenska jsou Trhové Sviny. Město Trhové Sviny leží na soutoku Trhosvinenského a Farského potoka. Od nepaměti bylo střediskem obchodu této nejjižnější části jižních Čech, a jak sám název vypovídá, proslavilo se zejména trhy. Obchod býval tradičně orientován na Horní a Dolní Rakousko a Trhové Sviny zároveň představovaly důležité obchodní centrum celého okolí.1

  • < Místopis
  • Trhové Sviny
  • Žumberk
  • Ostrolovský Újezd