Hlavní stránka > Místopis > Trhosvinensko > Trhové Sviny

Trhové Sviny

Trhové Sviny jsou město v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji, 19 km jihovýchodně od Českých Budějovic na soutoku Farského a Svinenského potoka. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Původně se pravděpodobně jmenovaly Svinice. První písemná zmínka pochází z roku 1260, kdy se píše o člověku jménem Hojer von Schweinitz, Ojíř ze Svin z rodu Vítkovců. V roce 1481 Sviny získaly od krále Vladislava Jagellonského právo pořádat dvakrát za rok trhy a městečko získává přídomek Trhové.

Roku 2003 si město dalo udělit novou verzi znaku, v němž byla po staletí užívaná zlatá růže pánů z Hradce nahrazena červenou růží pánů z Rožmberka.

Významnou památkou je kostel Nanebevzetí Panny Marie původně raně gotický, jeho nynější podoba pochází převážně z pozdně gotické přestavby na přelomu 15. a 16. století

Nynější podoba radnice je z roku 1845. Podoba kašny na náměstí je z roku 1864. Barokní sloup Svatého Jana Nepomuckého je z roku 1722

Dva kilometry jižně od města se nachází na centrálním půdorysu vystavěný barokní kostel Nejsvětější Trojice.1

  • < Trhosvinensko
  • Trhové Sviny
  • Žumberk
  • Ostrolovský Újezd