Hlavní stránka > Filosofie >

Filosofie

O čem stránky s filosofií jsou

Studium filosofie, poznání a celkově myšlení si nedovedu představit bez braní ohledu na její dějiny. Občas narazím při pročítání učebnic a stručných příruček na pěkná shrnutí a tak zdařilé formulace, že se o ně musím podělit s těmi nemnoha lidmi, co naleznou mé webové stránky a zajímají se o něco z jejich obsahu. Je to zatím jenom kostra, sestavená téměř výhradně z citátů. Průběžně se budu snažit je nahrazovat vlastními formulacemi, ale již nyní vím, že nejzdařilejší nakonec stejně ponechám. Také budu na tuto stručnou kostru nabalovat další poznámky.


 • < Hlavní stránka
 • Antická filosofie
 • Středověká filosofie
 • Renesanční filosofie
 • První novodobé filosofické systémy
 • Osvícenská filosofie
 • Immanuel Kant
 • Německý idealismus a materialismus 19. století
 • Filosofie života
 • Pragmatismus
 • Nedávná a současná filosofie
 • Česká filosofie