Hlavní stránka > Místopis > Jiná krásná místa > Hláska u Senohrab

Hláska u Senohrab

Hláska u Senohrab je lidové pojmenování hradu Zlenice. Dokonce ani nejde o hlásku. Vysoká zeď je ve skutečnosti pozůstatek hradního paláce. Existenci hradu Zlenice je dnes možné předpokládat, díky archeologickému průzkumu, již v poslední třetině třináctého století. V písemných pramenech se Zlenice poprvé objevují roku 1318 v predikátu Oldřicha ze Zlenic. Druhým známým držitelem byl Jan ze Šternberka řečený ze Zlenic. Jan v roce 1351 zapsal hrad s příslušenstvím bratrům Štěpánovi a Ješkovi z Tetína, kterým dlužil. Zlenice se později staly královským majetkem a roku 1377 je císař Karel IV. dal v manství Ondřeji staršímu z Dubé, který do roku 1394 působil ve funkci nejvyššího sudího Království Českého a je autorem právnického spisu Práva zemská česká. Ten v období mezi červencem 1412 a březnem 1413 na Zlenicích umírá, aniž by po sobě zanechal potomky. Zlenické panství jako královské léno potom získali Boček starší z Poděbrad a Půta III. z Častolovic. Od nich je pak v roce 1415 koupil Kuneš z Konojed za 3050 kop pražských grošů. Když Kuneš zemřel, o pozůstalost se podělili jeho synové Jan starší, Jan mladší a Markvart, kteří jsou zmiňování mezi lety 1428 a 1444.

Po smrti bratrů hrad přešel roku 1444 na jejich sestru Alžbětu z Konojed. Od Alžběty, jako zástavu, ještě téhož roku získal hrad Zdeněk II. Kostka z Postupic. Nedlouho poté, v lednu 1445, stejné zboží Běta zapsala Kunešovi řečenému Rozkoš z Dubé a Kostelce za jiný dluh. Zlenice tak měly dva majitele. Spornou věc rozhodl v listopadu 1445 Zdeněk ze Šternberka ve prospěch pana Kostky z Postupic. Zdeněk II. Kostka z Postupic ještě před rokem 1448 zemřel. Rodinný majetek zdědil jeho nezletilý syn Mikuláš (Mikeš) Kostka z Postupic zastupovaný poručníkem, kterým byl jeho bratranec Zdeněk III. Kostka z Postupic. Roku 1454 Zdeněk Kostka zlenické zboží vrací zpět synovci. Odhadní cena byla 2000 kop grošů. Od Mikuláše, již plnoprávného majitele, koupili Zlenice v roce 1456 bratři Burian, Zdeněk a Mikuláš Trčkové z Lípy. O dva roky později (1458) bratři z Lípy hrad prodali hluboko pod cenou (za pouhých 50 kop) Zdeňkovi III. z Postupic. Král Jiří z Poděbrad později přikázal prodej zrušit a vymazat z desk. Na druhý pokus, roku 1463, získal pan Zdeněk, hejtman Litomyšle (1449–1468) a chrudimského Landfrýdu (1449–1452), nejvyšší mincmistr Království Českého (od 1462) a nejvyšší pražský purkrabí (od 1467), hrad Zlenice a vše co k němu patřilo za 3 000 kop.

Hrad Zlenice v držení Zdeňka III. z Postupic zanikl. Jak vyplývá z žádosti o převedení manského závazku na jeho myšlínské panství, byl hrad v roce 1465 již pobořen a opuštěn. Archeologický průzkum sond v prostoru brány předhradí a jihozápadní stěny věžového paláce prokázal, že Zlenice byly dobývány a záměrně zničeny. Není však zřejmé, zda tyto události spolu souvisí nebo proběhly za různých okolností a dělí je delší časový úsek.1

  • < Jiná krásná místa
  • Hláska u Senohrab
  • Říčany u Prahy
  • Kočičí hrádek u Slatiňan