Hlavní stránka > Místopis > Jiná krásná místa > Říčany u Prahy

Říčany u Prahy

Město Říčany leží v mírně zvlněné, zalesněné krajině jihovýchodně od Prahy. Podle Hájkovy kroniky se první zmínka o Říčanech vztahuje k roku 748, kdy byla svedena bitva o říčanský dvůr. Mezi nepřehlédnutelné architektonické památky patří zřícenina kdysi honosného hradu z doby posledních Přemyslovců, později obsazeného husity. Na náměstí, jehož půdorys je pro svou vzácnou ranně gotickou parcelaci předmětem památkové ochrany, se nachází kostel sv. Petra a Pavla. Klenby nenápadné kaple v jeho interiéru zdobí fresky z doby kolem r. 1400. Nedaleko je Mariánský sloup z roku 1699. Na opačné straně města je Olivovna, založená v roce 1890 manželi Olivovými jako vychovatelna pro zanedbané a opuštěné děti. Dnes slouží jako dětská léčebna respiračních chorob. Město poznamenal úpadek po třicetileté válce a naopak rozkvět po vybudování c.k. dráhy Praha – Vídeň v roce 1869. V té době se zde začaly stavět luxusní vily a Říčany se staly vyhledávanou rekreační lokalitou.

Na ostrohu nad rybníkem stojí zřícenina raně gotického hradu. V letech 1260-1270 ho dal vystavět Ondřej ze Všechrom, nejvyšší komorník krále Přemysla Otakara II. a zakladatel rodu pánů z Říčan. Ti o své hlavní sídlo přišli během husitských válek a už se na hrad nikdy nevrátili. Zůstal neobydlen, několikrát změnil majitele, až v 16. století zcela zpustl. Říčanský hrad byl jedním z nejstarších kamenných hradů na našem území. Představuje jeden z vrcholů šlechtické hradní architektury doby posledních Přemyslovců. Spodní část jeho paláce sloužila jako zásobárna potravin, zbraní a střeliva. Ve druhém patře byl hlavní sál a zároveň obytná místnost hradního pána. Byla vytápěna mohutným krbem a vybavena jen tím nejnutnějším - truhlicemi, které sloužily jako prádelníky a zpočátku i jako postele, několika židlemi, velkým stolem a také prevetem (záchodem v arkýři). V ní se odehrával veškerý rodinný i společenský život. Hrady tohoto stáří jsou dnes většinou zachovány už jen v půdorysu. V Říčanech se dochovalo téměř celé dvorní průčelí paláce, nároží hranaté obranné věže a studna uprostřed nádvoří. Většinu ostatního hradu pohltilo okolní městečko.1

  • < Jiná krásná místa
  • Hláska u Senohrab
  • Říčany u Prahy
  • Kočičí hrádek u Slatiňan