Na pohlednici je vyobrazena pohled na
  část Žumberka s kostelem. Jsou vidět tři bašty (Jedna nepatrně vyčnívá zpoza
  domu napravo od kostela.) a kus hradební zdi. Na jedné budově je vyznačen křížek
  a v pravém horním rohu je ke stejnému křížku připsáno Schule, což znamená škola.
  Popisy na pohlednici jsou: 849 Böhmerwald. - Sonnberg. Foto Wolf. Krummau.