Na pohlednici jsou k vidění dvě bašty, část hradební zdi, dřevěná kůlna a domky
přistavěné k jedné baště.