Zástavba uvnitř obce, zámek a Žižkovo rodiště

Na černobílé pětiokénkové pohlednici malého formátu jsou části návsi, osamocené
domy, památný kámen a zámek. Je na ní nápis Ostrolov Újezd. Jednotlivá okénka popsána nejsou.

V roce 1381 se zde připomíná Mikšík z Újezdce.1 Zámek, na pohlednici se nachází úplně vpravo, vznikl v severní části poplužního dvora, od kterého ho dnes odděluje silnice.2 Na začátku 18. století prošel barokní přestavbou.3

Památný kámen z roku 1908 nahradil zaniklý Žižkův dub. Pod ním se podle po­věs­ti v roce 1360 narodil Jan Žižka z Trocnova. Dub nechala církev v roce 1700 pokácet a spálit.4


  1. Ostrolovský Újezd [online]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie [cit. 19. května 2021]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrolovsk%C3%BD_%C3%9Ajezd>.
  2. Ostrolovský Újezd (zámek) / Stavební podoba [online]. [cit. 19. května 2021]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrolovsk%C3%BD_%C3%9Ajezd_(z%C3%A1mek)#Stavebn.C3.AD_podoba>
  3. Ostrolovský Újezd (zámek) / Historie [online]. [cit. 19. května 2021]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ostrolovsk%C3%BD_%C3%9Ajezd_(z%C3%A1mek)#Stavebn.C3.AD_podoba>
  4. Mapy.cz / Místo Žižkova narození; Pomník, památník [online]. [cit. 19. května 2021]. Dostupné na WWW: <https://mapy.cz/zakladni?x=14.6046994&y=48.8929260&z=17&source=base&id=1890451>