Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Provizorní stejnokroje domácího vojska >

Provizorní stejnokroje domácího vojska

Po vyhlášení československé samostatnosti 28.října 1918 bylo 30.října1918 zřízeno tzv. "domácí vojsko".1

V posledním listopadovým dni roku 1918 byla zavedena nová hodnostní označení, umístěná na límci a nově rovněž na přední straně upravené polní čepice rakousko-uherských uniforem, které byly nošeny všemi českými a slovenskými jednotkami rozmístěnými na území nové republiky. Na výložkách i polní čepici bylo rovněž číslo formace. Příslušníci domácího vojska nosili všechny varianty rakousko-uherských stejnokrojů včetně improvizací z fronty.2

Skupina vojáků s upravenými tzv. "kolkovanými" čepicemi. Barva límcových výložek a barevné vyložení na čepicích označuje druh zbraně. Hodnosti jsou vyznačeny pomocí proužků. Jeden voják již má čepici vzor 1919.2,3

Československý střelecký pluk č. 29 v Kežmarku 1. května 1919. S kolkovanými čepicemi a s novými výložkami na límci.

Límcové výložky pěchoty jsou tmavozelené.4 1. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.18 a obrazová příloha
 2. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.20 a obrazová příloha
 3. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.21 a obrazová příloha
 4. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.20 a obrazová příloha
 • Československé legie
 • Počátky organizace domácího vojska
 • Dobrovolnické jednotky
 • Provizorní stejnokroje domácího vojska
 • Stejnokroj vzor 1919
 • Stejnokroj vzor 1921
 • Stejnokroje 1930-1939
 • Ozbrojené jednoty, NG, NSG
 • Odkazy