Hlavní stránka > Uniformy > Odkazy na zdroje informací

Odkazy na zdroje informací


ASSMANN, J. N., Terče pražských ostrostřelců Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2001

ISBN 80-85394-36-7


BENEŠ, C. Přílba - ochrana i ozdoba válečníka 1. české vydání, Praha: Naše vojsko, 2003

ISBN 80-206-0651-3


KUTÍLKOVÁ, D. Dějiny odívání: Vojenské odívání 1. vydání. Praha: NLN, s r.o., 2008.

ISBN 978-80-7106-934-8


FENCL, V.; ŘÍHA, M. Československá armáda ve Velké Británii I. díl. vydání první. Praha: MV&H s r.o., 2003

ISBN 80-238-9646-6


HUS, M. UNIFORMY NAŠÍ ARMÁDY od roku 1918. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni,1996.

ISBN 80-85125-82-X


JUNG, P.; PAVLOVIĆ, D. Rakousko-uherská armáda za první světové války. 1. vydání. Brno: Computer Press, a.s., 2007. přel. Jiří Fidler podle angl. orig. The Austro-Hungarian Forces in WW(I) (1) (1914-1916) (MEN-At-Arms 392) a The Austro-Hungarian Forces in WWI(2) (1916-1618) (MEN At-Arms 397 ve Velké Británii v roce 2003 vydavatelstvím Osprey Publisching, Ltd, Midland House, West Way, Botley, Oxford, OX2 0PH.

ISBN 978-80-251-1520-6


MACEK, P.; UHLÍŘ, L. Dějiny policie a četnictva I. Habsburská monarchie (1526-1918) 1.vydání. Praha: Themis nakladatelství Tiskárny MV, p.o., 1997.

ISBN 80-85821-52-4


Časopis: Národní zájmy 25. 7. 1929


PERNES, J.; DOLEJŠÍ, J.; TOMAN, K., M. a kol. Pod císařským praporem Historie habsburské armády 1526-1918. 1.vyd. Praha: Leonid Křížek-Agentura Elka Press, 2003. 562 s.

ISBN 80-902745-5-2


SCHILDBERGER, V. ml. a kol. Střelecké spolky Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století. Brno: Brněnský městský střelecký sbor, 2004.


VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československé legie 1914-1918 Československá armáda 1918-1939: Uniformy-symbolika-výstroj-výzbroj. Vydání první. Praha a Litomyšl: Paseka, 1998

ISBN 80-7185-191-4VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda v zahraničí 1939-1945 Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 Slovenská armáda 1939-1945 Československá armáda 1945-1992: Uniformy-symbolika-výstroj-výzbroj. Vydání první. Praha a Litomyšl: Paseka, 2001

ISBN 80-7185-392-5


k.k. Landwehrinfanterieregiment Nr. 8 c.k. zeměbranecký pěší pluk č. 8 Praha [online]. Dostupné na WWW: http://www.kk8lir.com.


MINAŘÍK, P.; ŠRÁMEK, P. Československé vojenství Vaše Dotazy[online] Dostupné na WWW: www.vojenstvi.cz/vasedotazy


Klub historie červeného kříže Občanské sdružení klubu historie červeného kříže [online]. Dostupné na WWW: http://klubhistorieck.wgz.cz.htmlVALKA.CZ Studienka, okr. Malacky [online]. Dostupné na WWW: https://www.valka.cz/Studienka-t170626