Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Stejnokroj vzor 1921

Stejnokroj vzor 1921


Na fotografii je viditelná čepice se státním znakem na klopě.

Státní znak se nacházel vpředu vlevo na poměrně vysoké klopě čepice. Hodnostní označení bylo umístěno na klopě za státním zna­kem a na nárameníku. Pro mužstvo bylo z mořeného tombakového ple­chu. Odznaky specialistů z řad vojá­ků z povolání a mužstva byly zhotoveny z různobarevného sukna na terčíkovém podkladě ze sukna barvy khaki a byly nošeny na levém nadloktí.1


Rozměry: 81x133 mm
Na fotografii je vidět kulatá čepice se štítkem a s tuhým okolkem i dýnkem.
Vojín má státní znak určený pro služby a na levém nadloktí označení odbornosti.

Vojín s odborností telefonisty a telegraf­isty spojovacích čet


Rozměry: 85x134 mmVojáci mají na hlavách československé ocelové přílby vz. 20. Jedná se o rakousko-uherské přílby M 17 opatřené dodatečně „francouzskými“ hřebeny, plnícími pouze dekorační funkci. Nástřik mají khaki.2


Některé přílby
s hřebeny jsou na skupinové fotografii zobrazeny pěkně ostře. Vojáci mají polní uniformy
s ovinkami a pušky.

Rozměry: 140x90 mm

  • < Čsl. armáda 1918-1939
  • Úprava stejnokrojů domácího vojska
  • Dobrovolnické jednotky 1918-1919
  • Stejnokroj vzor 1919
  • Stejnokroj vzor 1921
  • Stejnokroje 1930-1939