Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Stejnokroj vzor 1919

Stejnokroj vzor 1919


Vojín v uniformě
s otevřeným límcem sedí na židli a na klíně si drží kulatou čepici se štítkem.

Již v červenci 1919 byly zavá­děny součástky našeho prvního stejnok­rojového předpisu. Nová uniforma nesla znaky stejnokrojů anglických a francouz­ských spo­jenců. Do pole a na cvičení byly užívány khaki uniformy s uzav­řeným límcem, jezdeckými kalho­tami, ovinovačkami a khaki baretem, mimo službu a ve štábech s otevřeným límcem, dlouhými kalhotami a měkkou kulatou čepici se štítkem a tuhým okolkem. Na přední straně čepice byla na soukenné podložce v barvě zbraně stylizovaná lipová rato­lest s iniciálami RČS. Hod­nosti se označovaly páskami nebo krokvicemi různých barev na obou rukávech. Protáhlé barevné výložky označovaly druh zbraně a formaci. Na levém rukávu byly umístěny odznaky odborností.1,2


Rozměry: 82x138 mm
Společná fotografie 1.roty 1.čety 3.družstva Čs. železničního pluku Pardubice
pořízená 7.10.1920.

Na fotografii 
je zobrazena skupina vojáků pózujících při společném focení. Větší část z nich na
sobě má uniformy s uzavřenými límci a barety. Někteří mají kulaté čepice se štítky.

Rozměry: 138x90 mm

  • < Čsl. armáda 1918-1939
  • Úprava stejnokrojů domácího vojska
  • Dobrovolnické jednotky 1918-1919
  • Stejnokroj vzor 1919
  • Stejnokroj vzor 1921
  • Stejnokroje 1930-1939