Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Úprava stejnokrojů domácího vojska

Úprava stejnokrojů domácího vojska

Po vyhlášení československé samostatnosti 28. října 1918 bylo 30. října 1918 zřízeno tzv. "domácí vojsko".1 Vzhledem k probíhajícím bojům o hranice budou­cího státu bylo třeba urychleně odlišit uniformy, které měli vojáci všech stran konfliktu ze zásob rozpadlé monarchie. Z toho důvodu byla 30. listopadu 1918 zavedena úprava stávajících uniforem.

Byla upravena hodnostní označení, umístěná na límci a nově rovněž na přední straně předělané polní čepice rakousko-uherských uniforem. Na výložkách i polní čepici bylo nově i číslo formace. Takto byly upravovány všechny rakousko-uherské stejnokroje včetně improvizací z fronty.2


Na černobílé fotografii bez bílých okrajů, je, zvláště na náhledu, pěkně
   vidět provedení čepice i výložek s čísly bohužel neznámé formace. Znak na fotografii
   je světlý, takže je asi bílý. Nahoře má fotografie dírku po špendlíku.

Na čepici se odstranil pů­vodní znak a dva knoflíčky uprostřed. Přední část zátylku se na obou stranách zahrnula dovnitř a upevnila na každé straně dvěma knoflíky. Dopro­střed na horní okraj čepice se umístil kovový odznak ve tvaru lipo­vého listu s iniciálami RČS, Republika českosloven­ská. Pod něj se přišil kousek látky v bar­vě čapky a po stranách látkové vyložení v barvě zbraně nebo služby. Na kousek látky upro­střed se umístilo číslo formace a na postranní vyložení vodo­rovné proužky označující hod­nost.

Za povšimnutí stojí, že voják na fotografii má pořadí písmen „čSr“ s velkým písmenem upro­střed.


Rozměry: 87x136 mm


Obdélníkové límcové výlož­ky byly, stejně jako na čepici, v barvách zbraní nebo služeb; tmavozelené u pěchoty, šarlatově červené u dělo­střelectva, tmavomodré u jízdy, hnědé u technických jednotek, šedé u intendance a trénu, černé u zdravotnictva (u lékařů sametové) a z fialového sametu u vojenské justice. Stejně jako na vyložení čepice bylo i na výložkách označení hodnosti v podobě proužků a číslo formace. Poddůstojníci měli hodnostní proužky v barvě stejnokroje, důstojníci ze stříbřitého a generálové ze zlatavého dracounu.3


Na černobílé fotografii bez bílých okrajů, toho moc není vidět ani v náhledu.
   Pěkně je vidět pouze číslo pluku u desátníka, jeden proužek u svobodníka, a že chlapeček
   žádný proužek nemá. Zato i on má bodák a nějakou šňůru ke knoflíku. Šňůra ovšem není
   vidět celá.

Vojáci 29. střeleckého pluku. Vyložení na čepici a límcové výložky střeleckých pluků byly tmavozelené. Hodnosti na nich jsou vyznačeny pomocí prouž­ků. Na fotografii je desá­tník a svo­bodník. Chlapeček mezi nimi je „vojín“.


Rozměry: 88x134 mm


Česko slovenský střelecký pluk č. 29 VII. polní setnina 2. četa v Karviné v zimě roku 1919


Na černobílé skupinové fotografii bez bílých okrajů je skupina vojáků s obvyklou cedulí. Na ceduli
   jsou údaje o útvaru a dni focení. Přesný datum ale není čitelný. Odeslána byla 6. III. 1919 z Karviné.

Rozměry: 138x88 mm


Na této straně pohlednice je vidět modrozelené plukovní razítko s nápisem
   Česko slovenský střelecký pluk č. 29, ruční nápis polní pošta a poštovní razítko
   s nápisy Karwin, Karwina a 6. III. 19

Opačná strana fotopohlednice

 • < Čsl. armáda 1918-1939
 • Úprava stejnokrojů domácího vojska
 • Dobrovolnické jednotky 1918-1919
 • Stejnokroj vzor 1919
 • Stejnokroj vzor 1921
 • Stejnokroje 1930-1939