Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Dobrovolnické jednotky 1918-1919

Dobrovolnické jednotky 1918-1919

Nedostatek bojeschopných jednotek byl na sklonku roku 1918 a v roce 1919 příčinou vzniku početných dobrovolnických jednotek1 úplně nebo jen částečně uniformovaných. Především k nim patřily čtyři pluky Stráže svobody v šedo­zelených stejnokrojích ve střihu francouzských legionářských uniforem, včetně baretů a označení hodností2. Na tmavě zelených límcových výložkách3 měly římskou číslicí označen pluk.

Starý rakousko-uherský stejnokroj nosil I. prapor I. pluku. Uniformní součásti staré monarchie užívaly i oddíly Sokola a DTJ4.

1. pluk Stráže svobody


Na fotografii dobrovolníka I. pluku Stráže svobody
     v rakousko-uherské uniformě je v tomto rozlišení vidět struktura látky
     uniformy. Číslo pluku je vyznačeno římskou čepicí na límcové výložce.
     Nemá pokrývku hlavy.

Dobrovolník 1. pluku Stráže svobody v rakousko-uherské uniformě s označením pluku na límcové výložce

Rozměry: 83x133 mm


Československý pluk svobody č. III, V. polní rota


Na fotopohlednici je devět dobrovolníků na pramici na řece. V pozadí je přes
 řeku most. Mají na sobě šedozelené legionářské uniformy s šedozelenými barety.

Rozměry: 135x84 mm

Dobrovolníci nejspíše na řece Rudavě u Studienky poblíže Malacek na sobě mají výše popsané šedozelené legionářské uniformy se stejně šedozelenými barety.


Na fotopohlednici je mimo adresy příjemce a přání mamince k svátku poštovní
 razítko MALACZKA a dvouřádkové plukovní razítko modré barvy s nápisem: Čs. pluk
 svobody čís. III. / V. polní rota. Přání bylo napsáno 1. 9. 1919. Nad razítkem
 je uveden nejspíše zkomolený název obce Studienka

Že by se mohlo jednat o obec Studienka poblíže města Malacky, lze usoudit podle toho, že pohlednice byla odeslána z Malacek a že je na ní napsán popis, který by mohl být její zkomolený a německy zapsaný maďarský název Szentistvánkút.

 • < Čsl. armáda 1918-1939
 • Úprava stejnokrojů domácího vojska
 • Dobrovolnické jednotky 1918-1919
 • Stejnokroj vzor 1919
 • Stejnokroj vzor 1921
 • Stejnokroje 1930-1939