Na fotografii je, celkem slušně vidět
  emblém ženistů, dvě zkřížené sekery.