Hlavní stránka > Uniformy > Československo 1945-1992 > Československá lidová armáda 1951-1959

Československá lidová armáda 1951 - 1959

Politické změny přinesly i změny uniforem československé armády, která se vzhledem částečně přizpůsobila armádě sovětské. Zatímco střih a barva zůstala v československých tradicích, zcela nové bylo hodnostní označení sovětského typu. Tuhé nárameníky byly barevně odlišeny podle druhu zbraně, u důstojníků byly zlatavé či stříbřité, podrobnější rozlišení druhu vojska bylo pomocí kovových odznaků na náramenících. V barvě zbraně byly rovněž výložky na límci, u důstoj­níků navíc s palcátem. Generálové měli červené okolky kulatých čepic s dýnkem, výložky a lampasy. Společenské stejnokroje tmavě petrolejové barvy, kordíky a šavle ještě zvyšovaly okázalost armády. Letci nosili modrošedé stejnokroje s bleděmodrým vyložením i u generálů. V letním období měli důstojníci bílé blůzy. V celé armádě byly zavedeny vysoké bo­ty i pro mužstvo. Postupem padesátých let byly upraveny podle sovětského vzo­ru i vojenské odznaky a na čepicích byla zavedena rudá hvězda se lvem.“1


Fotografie má ozdobné bílé okraje. Nad pravou kapsou je vidět odznak vzorného vojáka.
         Na levé kapse je ještě jakýsi další odznak.

Na fotografii je desátník pěchoty ve vycházkové uniformě s tuhými červenými nárame­níky. Pásky a lemovky na náramení­cích jsou černé.2 Jako poddůstojník základní služby nemá výložky v barvě zbraně. Střih a barva uni­formy odpovídá předchozím obdobím. Horní knoflík je na vycházkové blůze rozepnut.3Rozměry: 64x85 mm


Na fotografii s bílými okraji jsou krásně vidět barvy nárameníků a po kliknutí
         je na náhledu na kovovém emblému tanku vidět náznak kol.

Vojín tankového vojska na kolorované foto­grafii má černé nárameníky s červenými lemy a kovový emblémem tanku.4 Černá barva je typická pro technické jednotky Fotografie je ze Slovenska z roku 1956.Rozměry: 58x80 mm


Na fotografii s bílými okraji je, zvláště na náhledu, pěkně
         vidět emblém zbraně (dělo a letadlo).

Na fotografii je vojín protiletadlového dělo­střelectva a jeho zbroj­nictva. Má také černé nárame­níky s červenými lemy. Na náramenících má ko­vový emblém zbraně.5Rozměry: 100x145 mm


Na fotografii s bílým spodním okrajem je, zvláštně na náhledu, celkem slušně vidět
         emblém zbraně (dvě zkřížené sekery) a čepicový odznak se lvem.

Vojín ženijního vojska má černé nárameníky i lemy nárameníků. Na náramenících má emblém ženijních jednotek.6 Na čepici má viditelný již od dříve používaný státní znak.Rozměry: 79x124 mm


Na fotografii s bílými okraji jsou, zvláště na náhledu, pěkně vidět
         všechny popisované skutečnosti, které se v textu týkají nižších důstojníků.
         Pokrývku hlavy důstojník na fotografii nemá, Emblém zbraně je vrtule zkřížená
         s křídly.

Nadporučík letectva má na sobě šedo­modrou uniformu. K tomu má uvázánu černou kravatu.7

Barva nárameníků byla u velitelských funkcí zlatavá. Inženýři, techničtí důs­tojníci a důstojníci služeb je měli stříbřité. Zlatavé či stříbřité hedvábné nárameníky měly lemy a průsvity v barvě zbraně nebo služby. Stejnou barvu měly i podélné pruhy. Nižší důstojníci měli jeden. Vyšší důstojníci měli podél­né pruhy dva. Na zlatavých náramení­cích byly hvězdy a podrobnější ozna­čení druhu vojska stříbřité. Na nára­menících stříbřitých byly zlatavé. U niž­ších důstojníků měly hvězdy prů­měr 13 mm, u vyšších důstojníků 20 mm. Palcát na výložce měl barvu hvězd.8


Fotografie je zmenšena v  poměru 1:2. Její skutečné rozměry jsou: 147x208 mm


Na fotografii s bílým dolním okrajem má četař letectva leteckou kuklu
         a brýle.

Četař letectva na fotografii má šedomodrou uniformu a černou kra­vatu.9 Nárameníky jsou bledě­modré s černými lemy a hodnost­ními pás­kami.10Fotografie je zmenšena 1:2.
Skutečné rozměry: 165x235 mm


Fotografie má ozdobné bílé okraje. Hnědé nárameníky na kolorované
         fotografii jsou špatně vybarveny. Je v nich jakoby rozpitá červená barva
         z lemů.

Hnědé nárameníky s červe­nými lemy měli zdravotnické jed­not­ky, intendanční oddíly, auto­mo­bilní vojsko, vojenská justice a administrativa.11


Rozměry: 87x134 mm


Na fotografii s bílým dolním okrajem je pěkně vidět především smaltovaná
         hvězda se lvem, která je umístěná na čepici. Nezřetelně jsou vidět i límcové
         odznaky představující psí hlavu.

Na podzim roku 1950 byla zřízena Pohraniční stráž.12 Od 1. května 1952 nosili její přísluš­níci čepice se štítkem se zeleným dýnkem, černo­modrým okolkem a fialo­vými paspulemi. Pas­pule se nacházely mezi okol­kem a dýnkem a po obvodu dýnka. Nárame­níky měli zelené s červe­nými lemy a hodnostními páskami. Na límci nosili emblém psí hlavy podlo­žený zelenou výložkou ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. Na čepici má červeně smaltovanou pěticípou hvězdu se stříbřitým lvem upro­střed zaváděnou v prů­běhu padesátých let.13

Fotografie je z 13. 11. 1953.


Rozměry: 101x145 mm


Na kolorované fotografii s bílými okraji jsou pěkně vybarveny nárameníky výložky
         a celkem i čepice. Dále je slabě patrný odznak na čepici. Vypadá to jako, že by to snad
         mohla být smaltovaná hvězda se lvem. Psí hlava je trochu zřetelnější.

Vojín Pohraniční stráže na kolorované fotografiiRozměry: 85x128 mm

 • < Československá armáda 1945-1992
 • Československá lidová armáda 1951-1959
 • Československá lidová armáda 1960-1989
 • Československá armáda 1990-1992