Hlavní stránka > Uniformy > Československo 1945-1992 > Československá armáda 1990-1992

Československá armáda 1990-1992

Ač se zdálo, že klíčovým problémem polistopadového Československa bude změna politického systému a transformace ekonomiky, hlavním tématem se rychle stávala národnostní otázka. Vznikly spory mezi českou a slovenskou politickou reprezentací, a to již o samotný název státu. Nakonec byl zvolen kompromisní název Česká a Slovenská Federativní Republika.1 Název je pravopisně nesprávný a vznikl kvůli dalšímu ze sporu o velké „S“. Část slovenských představitelů po listopadu 1989 požadovala také velké písmeno „S“ u „Slovenská“, ale zejména čeští zástupci nechtěli na tuto verzi přistoupit. Jako kompromis byl nakonec schválen název „Česká a Slovenská Federativní Republika“, i když odporoval pravopisu obou jazyků.2


Na fotografii má vojín vycházkový a společenský stejnokroj
     z khaki tesilu s blůzou s otevřeným límcem, kulatá čepici se štítkem,
     kterou používali od roku 1979. Má tuhé dýnko a na tuhém okolku je
     umístěn státní znak ČSFR. Příslušnost k automobilnímu vojsku je
     označena kovovým znakem na límci. Štítek i podbradník jsou hnědé.
     Knoflíky jsou mořené

Příslušník automobilní­ho vojska armády ČSFR na sobě má pů­vodní uniformu vz.63 z khaki tesilu s blůzou s ote­vřeným límcem a khaki letní bundo­košilí. Na hla­vě má kulatou čepici se štít­kem zaváděnou od roku 1979. Čepice je s vyz­tuženým dýnkem a okol­kem. Na okolku je umístěn mořený státní znak ČSFR. Ští­tek i kože­ný podbrad­ník jsou hnědé barvy. Knoflíky jsou mo­řené.3Rozměry: 99x148 mm

 • < Československá armáda 1945-1992
 • Československá lidová armáda 1951-1959
 • Československá lidová armáda 1960-1989
 • Československá armáda 1990-1992