Hlavní stránka > Uniformy > Československo 1945-1992 > Československá armáda 1945-1950

Československá armáda 1945 - 1950

Obnovená čs. armáda nosila ještě během roku 1945 různé stejnokroje. - předválečné, britské battledressy, uniformy používané za války zahraničními vojsky a ve značné míře i kořistné německé uniformy s čs. označením. Od roku 1946 se nosily jednotné uniformy podobné předválečným, ale se změnami vzniklými již za války. Otevřené límce byly bez výložek, hvězdy všech hodností pěticípé, lemovky a barevné podložky na náramenících byly pro všechny druhy vojsk karmínově červené. To znamená, že měly pouze ozdobný charakter.1

Ze zjednodušených čepic zmizelo hodnostní označení a podbradníky čepic s kulatým dýnkem byly pouze kožené. Letci nosili nadále (i mužstvo) šedomodré stejnokroje. Límcové výložky generálů měli jiný tvar a na nárameníky dostali hvězdy (již od roku 1943).2

Z celé armády definitivně zmizely ovinky, které byly nahrazeny spinkami a byl zaveden letní cvičební stejnokroj ze světlé lněné látky.3

Po únorovém převzetí moci KSČ byly upraveny některé odznaky a roku 1949 byly zavedeny nové poddůstojnické hodnosti a distinkce.4


Na černobílé fotografii je vojín bez jakýchkoliv barevných prvků.
         Má odznak pod levou klopou kapsy, zjednodušenou čepici, bledou košili 
         a tmavou kravatu.

Na fotografii je vojín s odz­nakem letec­kého pozo­rovatele.3Rozměry: 87 x 136 mm


Na černobílé fotografii je zachycena skupina dvanácti vojáků
         v polních uniformách různých odstínů zelené barvy. Na hlavách mají
         lodičky a kalhoty mají bez ovinek a spinek.

Rozměry: 130 x 84 mm

Někteří vojáci mají letní cvičební stejnokroj ze světlé lněné látky.3

 • < Československá armáda 1945-1992
 • Československá armáda 1945-1950
 • Československá lidová armáda 1951-1959
 • Československá lidová armáda 1960-1989
 • Československá armáda 1990-1992