Černobílá pfotografie

Pozůstatky původní tvrze se podle stavebně historického průzkumu nacházejí zřejmě v západní části obytné budovy. Celý areál prošel zřejmě významnou renesanční přestavbou, na niž upomíná štít jižní hospodářské budovy (špýcharu?), letopočet 1608 na kamenné nádrži ve dvoře a zbytky sgrafitových omítek.

Komplex dvora s někdejší tvrzí utrpěl v II. polovině 20. století zanedbanou údržbou. V  oučasné době je většina budov opravena.2