Část opevnění a zástavby na jižní straně

Na pohlednici jsou k vidění dvě bašty, část hradební zdi, dřevěná kůlna a domky
přistavěné k jedné baště.

Dvě budovy nalevo od prostřední bašty se zachovaly dodnes. Z budovy napravo se zachovaly pouze základy. Dřevěná kůlna se také nedochovala.