Bašta na jihovýchodní straně

Na pohlednici je vidět bašta a část hradební zdi.