Hlavní stránka > Místopis > Novohradsko > Hojná Voda

Hojná Voda

Hojná Voda (německy Heilbrunn, dříve také Vilémova Hora) je vesnice na Novohradsku, která leží nad Dobrou Vodou v Novohradských horách v údolí mezi Kraví horou (953 m n. m.) a Vysokou (1034 m n. m.).

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1553, kdy Vilém z Rožmberka přivedl 26 usedlíků a dřevařů. Ti založili osadu jménem Vilémova Hora, zřejmě na počest Viléma z Rožmberka. Další zmínka o Hojné Vodě pochází z roku 1564, kdy byl objeven léčivý pramen. K jeho objevu se váže pověst o zraněném dřevorubci, jemuž se na nedalekém buku zjevila sv. Anna, která mu poradila, aby si ránu omýval vodou z pramene. Zakrátko se uzdravil. Událost se roznesla po kraji a lidé k pramenu houfně přicházeli. Proto zde na konci 16. století vzniklo poutní místo s jednolodním kostelem sv. Anny. Po postavení barokního chrámu v nedaleké Dobré Vodě poutě v Hojné Vodě zanikly. Po roce 1945, po vystěhování obyvatelstva, byl kostel zbořen. Zůstala jenom věž.

Po objevení léčivého pramene bylo založeno lázeňské centrum, které se může pochlubit řadou vzácných návštěv. V dobách největší slávy zde byli k vidění mimo Viléma z Rožmberka také Petr Vok z Rožmberka, příslušníci rodu Buquoyů, spisovatel a historik Zikmund Winter a další. Roku 1623 byla Vilémova Hora přejmenována na Heilbrunn.

Po válce, z níž se větší část mužů nevrátila, bylo obyvatelstvo vystěhováno. V roce 1949 zde bylo vytvořeno zakázané hraniční pásmo, a více než polovina domů byla zbořena. V šedesátých letech sice došlo k zpřístupnění Hojné Vody, ale do roku 1989 byly Novohradské hory téměř neznámou oblastí, ve které "vládla" pohraniční stráž. Všechny pokusy obnovit proslulost zdejších lázní sice ztroskotaly, ale Hojná Voda se i tak stává turistickým centrem.1

  • < Novohradsko
  • Nové Hrady
  • Hojná Voda
  • Dobrá Voda
  • Horní Stropnice
  • Cuknštejn