Interiér chrámu Panny Marie Těšitelky

Na barevné litografii je interiér chrámu s pozlaceným hlavním a dvěma vedlejšími
oltáři. Na hlavním oltáři je obraz Panny Marie.