Na černobílé pohlednici malého formátu je vidět zblízka chrám Panny
      Marie Těšitelky od lesa.