Chrám Panny Marie Těšitelky

Na černobílé pohlednici malého formátu je vidět zblízka chrám Panny
    Marie Těšitelky od lesa.

Chrám Panny Marie Těšitelky byl postaven na místě léčivého pramene. Nahradil tak malou kapličku, která již nedostačovala počtu poutníků, kteří sem neustále přicházeli. Základní kámen této svatyně byl položen 13. května 1706 a celá stavba byla dokončena v roce 1715. Kostel nechala v roce 1888 zrekonstruovat hraběnka Filipina Buquoyová a jeho opětovné vysvěcení provedl 14. října 1888 českobudějovický biskup Martin Josef Říha. Po skončení 2. světové války a následném nástupu komunistického režimu začala stavba chátrat. Mezi lety 1987 a 1992 byla provedena obnova vnějšího pláště, bohužel však špatnou metodou. Dnešní podobu dostal poutní chrám až kompletní rekonstrukcí mezi lety 2011 a 2016.1


  1. Kostel Panny Marie Těšitelky (Dobrá Voda) [online]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie [cit. 30. prosince 2018]. Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_T%C4%9B%C5%A1itelky_(Dobr%C3%A1_Voda)>.