Na pohlednici je
  vidět ulice s lípou a nápis Brünnl, Marktstraße mit Linde. Ulici rozděluje po
  délce taras a kolem lípy je nepořádek. V pozadí trochu vyčnívá chrám Panny Marie
  Těšitelky.