Tržní ulice s lípou

Na pohlednici je vidět ulice s lípou a nápis Brünnl, Marktstraße mit Linde.
Ulici rozděluje po délce taras a kolem lípy je nepořádek. V pozadí trochu vyčnívá
chrám Panny Marie Těšitelky.

V pozadí je chrám Panny Marie Těšitelky.