Na pohlednici je krásná přírodní scenérie se stromy, sadem a chrámem Panny Marie
  Těšitelky trochu v pozadí. Popsána je nápisy Brünnl in Südböhmen Foto J. Seidel 8277.