Brána v jižním křídle tvrze

Na pohlednici je vidět portál vedoucí průjezdem na nádvoří. Vedle portálu je
umístěna cedule s mapou a popisem pro turisty.

Gotický portál se nachází v jižním křídle tvrze. Vzadu je vidět kousek jednoho ze dvou schodišť, která vedou na kamennou pavlač, jež umožňuje přístup do horního podlaží.1


  1. Cuknštejn [online]. [14. prosince 2020]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukn%C5%A1tejn>.