Nádvoří zámku se zámeckou kaplí

Na černobílé fotopohlednici nádvoří jsou pěkně vidět zazděné arkády, pilíře,
   sluneční hodiny, kapli, věž, traktory, valníky a klády.

V polovině 17. století vznikla přístavba zámecké kaple s hranolovou věží.1 Za povšimnutí stojí větší množství komínů.


  1. BRYCH V., RENDEK J. Hrady, zámky a tvrze Jihočeského kraje s. 234