Hlavní stránka > Místopis > Borovansko > Ledenice

Ledenice

Na Vápenickém kopci bylo objeveno mohylové pohřebiště z 9. století. První písemná zmínka o sídle pochází z roku 1278. Sídlila zde jedna větev Vítkovců. Ve 14. století zde postavili hrádek Landštejn, který zanikl za husitských válek. Počátkem 15. století přešlo městečko k třeboňskému panství. Od roku 1563 měly Ledenice právo vařit pivo. Po Bílé hoře byly Ledenicím na čas odňaty jejich práva kvůli podpoře českých stavů. Velký požár poničil městečko v roce 1553 a opět v roce 1865. Kromě požárů jej pustošily i mnohé povodně. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1877, Sokol v roce 1897. Roku 1951 vzniklo výrobní družstvo Ledenický nábytek.

Ledenický hrad stával ve východní části městečka. Po roce 1611 byly na jeho místě postaveny čtyři zemědělské usedlosti. Jednolodní raně gotický kostel svatého Vavřince je z doby kolem roku 1300. Barokní věž k němu byla přistavěna roku 1782. Kamenný pranýř z druhé poloviny 17. století se nachází v zahradě u školy. Od roku 1850 jsou Ledenice samostatnou obcí.1

  • < Borovansko
  • Borovany
  • Trocnov
  • Ledenice