Soběnov od severozápadu s kostelem sv. Mikuláše

Na černobílé pohlednici velkého formátu je vidět kostel s věží, několik 
chalup a stromů a obilné pole. Část obilí je svázána do snopů a postavena do panáků a část je
ještě nepožatá. Vlevo vzadu je západní část Soběnovské vrchoviny.

Kostel vznikl ve 14. stol., v 17. stol. byl barokizován.1


  1. Penzion Kamínek / Soběnov a Soběnovská vrchovina [online]. [cit. 31 prosince 2018]. Dostupné na WWW: <https://www.penzion-kaminek.cz/sobenov-a-sobenovska-vrchovina/>.