Besednice od jihovýchodu

Na pohlednici je městečko Besednice. Jsou vidět i pole a louky před 
    Besednicemi. Z kostela je sotva vidět špičku věže a konec lodi. Zbytek 
    zakrývají velké stromy.