Na černobílé tištěné pohlednici malého
  formátu je elegantní hornoplošník OK - IPN. Víceméně jsou vidět i další označení.