Hlavní stránka > Výlety > Rožmberk nad Vltavou 28.8.2012

Rožmberk nad Vltavou 28.8.2012

V polovině 13. století založil Vok z Rožmberka na vysokém protáhlém ostrohu obtékaném Vltavou hrad (První zmínka o Vokovi z Rožmberka a o jeho rodovém sídle pochází z roku 1250.). Jedná se o komplex původně dvou hradů se samostatným opevněním. Z raně gotického, tzv. Horního hradu, se zachovala pouze okrouhlá věž zvaná Jakobínka. Dolní hrad byl založen až ve 30. letech 14. století Jindřichem z Rožmberka. Prošel několika přestavbami, z nichž nejvýznamněji ovlivnila podobu hradu renesance a konečně styl anglické novogotiky.

Po smrti Petra Voka v roce 1611 přechází vlastnictví panství na jeho synovce Jana Zrinského, později ho přebírá rod Švamberků. Ti ho ale vlastní jen na krátkou dobu, protože jim je v roce 1620 za jejich účast na stavovském povstání zkonfiskován. Panství připadlo francouzskému šlechtickému rodu Buquoyů.

V 19. století byl Dolní hrad posledními majiteli – rodem Buquoyů přeměněn v romantické muzeum přístupné veřejnosti. V něm jsou dnes vystaveny cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde podle pověsti zjevuje.

V místech původního Horního hradu stojí tzv. Nový zámek - obytná budova z 19. století.

Městečko v podhradí bylo založeno v roce 1262 poblíž osady na stezce z Netolic do Lince. Původně poddanská osada byla roku 1362 povýšena na město. Kostel Panny Marie (sv. Mikuláše) na náměstí je jedna z nejcennějších památek jihočeské gotiky, pocházející pravděpodobně z roku 1271. Ve 2. polovině 15. století prošel pozdně gotickou úpravou. V presbytáři je kroužená žebrová klenba z roku 1488, v síňovém trojlodí síťová klenba z roku 1583. Oltář kostela je raně barokní.

Za pozornost stojí také renesanční, barokní a klasicistní městské domy.

Věž vyčnívá za domem a lodí kostela.
Kostel Panny Marie
Věž z úpatí, část lodi
Kostel Panny Marie
Bílé stěny se sgrafitovou výzdobou
Dolní hrad s příkopem
Bílé stěny se sgrafitovou výzdobou
Dolní hrad
Bílé stěny se sgrafitovou výzdobou
Dolní hrad s příkopem
Pěkná fotografie z blízka
Sv. Jan Nepomucký na mostě
přes Vltavu
Kostel Panny Mrie a most přes
Vltavu z cesty na hrad
Kostel přes celou fotografii
Kostel Panny Marie
Kostel a Vltava z cesty na hrad
Kostel a Vltava z cesty na hrad
Celkový pohled na město a řeku
Pohled z úpatí věže
Věž dolního hradu z nádvoří

 1. Vítkovci a Rožmberkové (Wikipedia) [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmberkov%C3%A9#Historie">
 2. Státní hrad ROŽMBERK národní kulturní památka [online]. Dostupné na WWW: http://www.hrad-rozmberk.eu/">
 3. Rožmberk nad Vltavou [online]. Dostupné na WWW: http://rozmberk.ceskehory.cz/">
 4. Místopisný průvodce po České republice  / Rožmberk nad Vltavou [online]. Dostupné na WWW: http://www.mistopisy.cz/pamatky_rozmberk-nad-vltavou_7377.html">
 5. Město Rožmberk nad Vltavou / Oficiální stránky městského úřadu [online]. Dostupné na WWW: http://www.mestorozmberk.cz/">
 • Pořešín r.1999
 • Hrad Velešín 17.8.2006
 • Louzek 25.8.2011
 • Pořešín 24.3.2012
 • Rožmberk nad Vltavou 28.8.2012
 • Kamenný Újezd 24.7.2014