Hlavní stránka > Výlety > Pořešín 24.3.2012

Pořešín 24.3.2012

Hrad nechal vystavět okolo roku 1260 na konci skalnatého klesajícího ostrohu Bavor II ze Strakonic. Ostroh který vybíhá ze západní strany do údolí řeky Malše je na jižní straně vymezen strmým údolím do řeky se vlévajícího potoka. První zmínka o Pořešínu pochází z roku 1312.V roce 1317 přešel hrad směnou na bratry z Vitějovic, kteří se na hradě usídlili, udělali z něho komfortní sídlo a začali se psát z Pořešína. Po vymření pánů z Pořešína a jejich strýců pánů z Maršovic připadl majetek císaři Zikmundovi, který hrad i s panstvím daroval po roce 1434 Oldřichovi z Rožmberka. Ten nechal hrad, do kterého by musel investovat a zabezpečovat jeho provoz okolo roku 1434 zbořit. Jako pustý je zmiňován k roku 1541

Původně byl jedinou obytnou budovou dvou - až třípatrový palác přistavěný k jihozápadní části hradby, z něhož téměř v plné výši doposud stojí velké části tří stěn. Přízemí paláce je z velké části zasypané. První i druhé patro bylo přístupné z venkovní pavlače.

Jádro hradu mělo protáhlý polygonální obrys obehnaný 7 metrů vysokou hradbou a původně mělo s největší pravděpodobností pouze jedno předhradí. V bezprostřední blízkosti brány jádra hradu byly při průzkumu v roce 2010 odkryty základy kulaté útočištné věže o větším průměru, než je průměr věže strakonického hradu. Zdi této věže mají přibližně dvoumetrovou tloušťku. Zcela se tím mění pohled na podobu hradu, který až dosud všichni badatelé považovali za typ hradu s vysokou obalovou - plášťovou hradbou bez věže. Hrad Pořešín byl tedy podle nejnovějších výzkumů založen jako hrad s velkou věží v čele jádra hradu a obytnými stavbami, doposud neznámého rozsahu, položenými za touto věží.

S velkou pravděpodobností byla část věže ubourána v souvislosti s velkorysou přestavbou hradu někdy okolo roku 1380, hradby byly navýšeny až na 20 metrů a bylo vybudováno první předhradí. Hrad dostal podobu hradu s vysokou obalovou zdí bez věže.

Střechy jádra a druhého předhradí byly pokryty ve své době drahými pálenými prejzy, budovy prvního předhradí byly pokryty dřevěným šindelem. První předhradí bylo opevněno pouze slabou hradební zdí.

Dochované zdi paláce
Palác z nádvoří
Dochované zdi paláce
Portál v 1. patře nádvoří
Dochované zdi paláce
Palác z nádvoří
Dochované zdi paláce
Interiér paláce z jihovýchodu
Dochované zdi paláce
Východní kout interiéru paláce
Dochované zdi paláce
Interiér paláce
Kus mohutné hradby
Severní hradba z nádvoří
Vysoká tenká zeď
Směrem k přístupové cestě
Vysoká tenká zeď
Prostranství před hradem
Krásné prostředí u řeky
Malše a chaty pod Pořešínem
Krásné prostředí u řeky
Malše a chaty pod Pořešínem
Sráz pod hradem
Interiér paláce z cesty od řeky

  1. Hrad Pořešín [online]. Dostupné na WWW: http://www.poresin.wbs.cz/
  2. Hrad Pořešín Aktuality [online]. Dostupné na WWW: http://poresin.wbs.cz/Aktuality.html"
  3. Hrad Pořešín Fotografie [online]. Dostupné na WWW: http://poresin.wbs.cz/Aktualni-fotografie.html"
  4. Wikipedia: Pořešín (hrad) [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%99e%C5%A1%C3%ADn_(hrad)"
  • Pořešín r.1999
  • Hrad Velešín 17.8.2006
  • Louzek 25.8.2011
  • Pořešín 24.3.2012
  • Rožmberk nad Vltavou 28.8.2012
  • Kamenný Újezd 24.7.2014