Hlavní stránka > Výlety > Pořešín 1999

Pořešín 1999

Pořešín v roce 1999. Romantické fotografie z hradu jak jej znám z dětství a mládí. Z doby, kdy byl ještě ukryt mezi vysokými stromy. Od té doby se na hradě mnohé změnilo. Vichřice vyvrátila některé stromy. Byli provedeny archeologické práce a terén upraven tak, aby byl snáze přístupný pro turisty. Přitom došlo k překvapivému objevu základů mohutné útočištné věže, který od základů změnil představy o podobě a významu hradu. Specializovaná firma zajistila zdivo. Bohužel u toho nezůstalo. Byly obnoveny části zdiva, které by stačilo pouze zpevnit. Přijde mi to jako necitlivý zásah do historické památky.


Svah před palácem
Zbytky portálů v 1. patře
nádvoří

Hrana budovy paláce
Severní nároží paláce

Dochovaná zeď paláce
Východní kout
interiéru paláce

V záběru se nachází více zdí
Hradní jádro ze severní
strany, v pozadí
nádvoří s palácem

  1. Hrad Pořešín [online]. Dostupné na WWW: http://www.poresin.wbs.cz//
  2. Hrad Pořešín Aktuality [online]. Dostupné na WWW: http://poresin.wbs.cz/Aktuality.html"
  3. Hrad Pořešín Fotografie [online]. Dostupné na WWW: http://poresin.wbs.cz/Aktualni-fotografie.html"
  4. Pořešín (hrad) - Wikipedie [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%99e%C5%A1%C3%ADn_(hrad)"
  • Pořešín r.1999
  • Hrad Velešín 17.8.2006
  • Louzek 25.8.2011
  • Pořešín 24.3.2012
  • Rožmberk nad Vltavou 28.8.2012
  • Kamenný Újezd 24.7.2014