Hlavní stránka > Výlety > Kamenný Újezd 24.7.2014

Kamenný Újezd 24.7.2014

Nejstarší písemné zmínky o Kamenném Újezdu, pocházejí z roku 1263. O předchozím plánovitém založení vesnice svědčí jak její název Újezd, tak uspořádání kolem prostorné obdélné návsi. Severovýchodně od náměstí je situován kamenný kostel Všech Svatých, který poskytl základ první části názvu, což napovídá, že v oné době v okolí ještě převládaly kostelní stavby dřevěné. V obci se také nacházejí několikery Boží muka. Nejstarší z nich, pozdně gotická, z 16. století, se nacházejí v parku na náměstí.


Věž kostela
Věž kostela Všech
Svatých

Věž kostela mezi stromy
Kostel se starým
hřbitovem

Loď kostela, věž
Loď kostela

Náhrobek na trávě
Náhrobek na starém hřbitově

Velký rodinný náhrobek
Rodinná hrobka

Kus boční zdi kostela
Náhrobek

Kamenná Boží muka
Pozdně gotická Boží muka
v parku na náměstí

Kamenná Boží muka
Boží muka u výjezdu
na Český Krumlov

Náměstí a kostel
Pohled ke kostelu Všech Svatých

Vladykové z Újezda zprvu sídlili na tvrzi vedle kostela, později si západně od vsi zbudovali nad řekou Vltavou hrad Maškovec. Po vymření postupně chudnoucího zdejšího rodu se Kamenný Újezd roku 1455 dostal Rožmberkům. Sídlo na rušné obchodní cestě z Budějovic na jih vcelku prosperovalo, tvrdý odpor budějovických měšťanů, střežících si dosah svého mílového práva, však zabránil rozvoji zdejšího pivovarnictví i snahám rožmberské vrchnosti o povýšení Kamenného Újezda na město roku 1552. Majitele Kamenný Újezd změnil v roce 1602, kdy panství Český Krumlov od Petra Voka z Rožmberka koupil císař Rudolf II.. Od roku 1622 držel krumlovské panství Jan Oldřich z Eggenberka, po Eggenbercích od roku 1719 Schwarzenbergové. V roce 1832 byla kolem Újezda postavena koněspřežná dráha, ale vlastní stanice se dočkal až při přestavbě na parní železnici v roce 1872. V roce 1859 zde byla zřízena pošta. V druhé polovině 19. století se poblíž těžil lignit (dnes lokalita Na Dolech).


  1. Wikipedia: Kamenný Újezd [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%BD_%C3%9Ajezd_ (okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice)">
  • Pořešín r.1999
  • Hrad Velešín 17.8.2006
  • Louzek 25.8.2011
  • Pořešín 24.3.2012
  • Rožmberk nad Vltavou 28.8.2012
  • Kamenný Újezd 24.7.2014