Hlavní stránka > Uniformy > Druhá světová válka > Vládní vojsko 1939-1945

Vládní vojsko 1939-1945

Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava

Vládní vojsko bylo ustanoveno rozhodnutím protektorátní vlády 25. července 1939 a formálně podléhalo jejím nařízením. Ve skutečnosti bylo pod dohledem zplnomocněnce říšské branné moci u říšského protektora.1


Na fotografii je vidět svobodníka sedmého praporu
     vládního vojska (Hradec Králové) po roce 1940. Má čepici se štítkem
     a znakem na okolku v podobě zkřížených mečů v lipovém věnci. Pod znakem
     je podložka v barvě vyložení. Kokarda v předu na dýnku je s
     bílo-červeno-modrým emailovým povrchem. Na límci lemovaném výložkovou
     barvou je jedna jednoduchá pěticípá hvězdička. Na nárameníku je vidět
     arabská číslice 7.

Rozměry: 83x133 mm


Svobodník sedmého praporu (Hradec Králové2) po roce 1940 má čepici se štítkem, kterou u vládního vojska nosili jako vycházkovou i poddůstojníci a mužstvo. Kožený štítek byl hnědý pro všechny kategorie. Znak na okolku sestával ze zkřížených mečů v lipovém věnci a pro poddůstojníky a mužstvo byl stříbřitý. Podložka pod ním byla v barvě vyložení. Kokarda v předu na dýnku byla kovová s bílo-červeno-modrým emailovým povrchem a u poddůstojníků a mužstva se stříbřitým okrajem.3 Od roku 1940 bylo hodnostní označení přímo na límci lemovaném výložkovou barvou. Barva označení zbraní byla sírově žlutá a u vojenských úředníků světlezelená. Mužstvo a poddůstojníci měli hodnosti vyznačeny pěticípými kostěnými hvězdičkami.4 Na náramenících byly stříbřitými arabskými číslicemi označeny prapory.5


Na fotografii je zachycen pochodující útvar. Na hlavách
     mají vojáci československou přílbu vz. 1932 a zúžené kalhoty zasunuté do
     holínek. Ti vpředu mají jezdecké. Je vidět i opasek se dvěma trny a rámovou
     přezkou.

Rozměry: 117x83 mm


Pochodující vojáci mají na hlavách československou přílbu vz. 1932, která byla protektorátním vládním vojskem používána.6 Kalhoty byly pro službu zúžené pro zasunutí do holínek. Rotmistři (strážmistři) měli pro službu kalhoty jezdecké. Řemení bylo hnědé. Opasek byl s trnem a rámovou přezkou.7


Dva vojáci na fotografii mají služební a polní čepice
     byla podle vz. 21 s kokardou na levé straně. Plášť s dvěma řadami po šesti
     knoflících odpovídá předválečnému vzoru. Vojáci mají ovinky.

Služební a polní čepice byla podle vz. 21 s kokardou na levé straně.8 Plášť s dvěma řadami po šesti knoflících odpovídá předválečnému vzoru.9 Je vidět, že mužstvo nosilo i ovinky.


Rozměry: 87x59 mm


 1. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.14
 2. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.14
 3. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.15, obrazové tabule XXXIII-A-1, XXVIII-B-2, a XXVIII-B-6
 4. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.15, obrazová tabule XXXII-A-2
 5. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.16, obrazová tabule XXXII-B
 6. BENEŠ, C. Přílba - ochrana i ozdoba válečníka, s.51-53
 7. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.15
 8. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.15, obrazová tabule XXXIII-A-4
 9. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.15
 • < Druhá světová válka 1939-1945
 • Československá armáda ve Velké Británii
 • Slovenská armáda 1939-1945
 • Vládní vojsko 1939-1945
 • Odkazy