Hlavní stránka > Uniformy > Druhá světová válka > Slovenská armáda 1939-1945

Slovenská armáda 1939-1945

Branná moc Slovenskej republiky

Samostatný Slovenský štát byl vyhlášen 14. března 1939. Po odchodu většiny vojáků české národnosti bylo ze zbytků jednotek československé armády posta-veno jádro armády nového státu. Tato armáda se záhy po vyhlášení samostatnos-ti Slovenska střetla na jižní hranici s maďarskými jednotkami a v září téhož roku se slovenští vojáci zúčastnili tažení proti Polsku. Třetí den po zahájení nacistického útoku na Sovětský svaz překročila (25. června 1941) sovětské hranice i slovenská armáda.1 Jako spojenci nacistického Německa pak bojovali slovenští vojáci po značnou část druhé světové války.

Armáda


Na kolorované fotografii je vidět znak Slovenského
     štátu. Pěkně je vidět výložky, provedení nárameníku a skládaných kapes.
     Znak Slovenského štátu na čepici je lépe vidět po kliknutí na fhd výřezu
     z fotografie

Svobodník pěchoty (Slobodník pechoty) v polní uniformě od roku 1941.

Výložky tvaru nepravidel-ného čtyřúhelníku byly pro poddůstojníky zavedeny již roku 1940 a při změně v roce 1941 byly ponechány. Pro pěchotu byly fialově (třešňově) červené. Hodnosti poddůstoj-níků byly vyznačeny kostěnými hvězdičkami.2 Čepicový odznak nového tvaru byl zavedený roku 1941 a pro mužstvo a poddůstojníky byl mořený.3


Rozměry: 84x136 mm


Na fotografii je vidět výložky, nárameník a skládané
     kapsy. Voják nemá čepici.

Vojín (Strelník) v khaki polní uniformě s výložkami používanými od roku 1940 až do konce války.4


Rozměry: 85 x 135 mm

Hlinkova garda

Hlinkova garda nosila černé uniformy armádního střihu s otevřeným límcem. Na levém nadloktí nosili gardisté světlemodré pásky s bílým terčem s červeným slovenským křížem ve středu. Hodnostní označení HG bylo umístěno ve formě rozet na obdélných barevných límcových výložkách.5


Velitel divize je vyfotografován na koni. Rukávová
     páska je vidět pěkně. Distinkce na límcové výložce jsou čitelné. U znaků
     na kulaté čepici s dýnkem je vidět víceméně pouze obrysy.

Rozměry: 179x237 mm

Velitel divize Hlinkovy gardy má hodnost vyznačenu na límcové výložce dvěma zlatými rozetami ve zlatém rámečku. Na levém nadloktí má rukávovou pásku, která je u důstojníků opatřena horní a spodní zlatou lemovkou.6


 1. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s. 18
 2. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s. 20 a 22, obrazová tabule XL-A-2 a XLIV-A-2
 3. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , obrazová tabule XXXIX-6
 4. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s. 21, obrazová tabule XL-A-1, XLIII-A-1 a XLIV-A-1
 5. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s. 24
 6. Kniha o slovenské armádě -doplním
 • < Druhá světová válka 1939-1945
 • Československá armáda ve Velké Británii
 • Slovenská armáda 1939-1945
 • Vládní vojsko 1939-1945
 • Odkazy