Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Stejnokroje 1930-1939 >

Stejnokroje 1930-1939

Barva a střih nové uniformy

V roce 1930 dospěla čs. armáda k typu stejnokroje, který ji charakterizuje se změnami vpodstatě dodnes. Uniforma khaki zelenavého odstínu (u letních uniforem světlejší tón) se zapínala až ke krku bronzovými, stříbřitými nebo zlatavými knoflíky. Druh vojska byl označen pomocí barev límcových výložek. Mužstvo nosilo navíc vyšívané odznaky odbornosti na levém nadloktí. Kalhoty byly jezdecké, u mužstva s ovinovačkami, u gážistů s vysokými botami.1

U lodičky byly státní znak a hodnostní označení přesunuty nad klopu lodičky. Kulatá čepice se štítkem dostala širší, více ploché a vyztužené dýnko.2

Rotný s novým umístěním státního znaku a hodnostního označení na lodičce na fotografii popsané 20. září 1938

Vojín s nově zavedenou kulatou čepicí se štítkem

Límcové kovové odznaky a výložky3

Hraničářské útvary měly výložky třešňově červené barvy. Fotografie je ze 7. března 1935

Vojín instrukčního praporu

Podporučík

Polní uniforma4

Přílba vz.32

Přílba vz. 32


Známá československá přílba vz.32 je svou konstrukcí zcela odlišná od předchozích typů. Podle půdorysu základny je nazývána "vajíčko", podle vnějšího zakřivení linií je také známa pod pojmem "hříbek". Spodní okraj zvonu je zcela rovný, hrana ostrá, zbarvení khaki. Vnitřek je tvořen pěti plátěnými polštářky plněnými koňskými žíněmi a krytými kůží. Ke zvonu jsou přidržované vždy jedním nýtem. Další dva nýty přidržují dvoudílný podbradník, jehož přezka má trn. Tato přílba byla do naší armády zavedena v roce 1935 jako jednotný typ pro všechny druhy vojska.5


 1. HUS, M. Uniformy naší armády od roku 1918 text s.10, 11, tab.F
 2. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.27 a obrazová příloha
 3. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.28 a 29 a obrazová příloha
 4. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.27 a obrazová příloha
 5. BENEŠ, C. Přílba - ochrana i ozdoba válečníka text s.51, obr. s.52, nákres s.53
 • Československé legie
 • Počátky organizace domácího vojska
 • Dobrovolnické jednotky
 • Provizorní stejnokroje domácího vojska
 • Stejnokroj vzor 1919
 • Stejnokroj vzor 1921
 • Stejnokroje 1930-1939
 • Ozbrojené jednoty, NG, NSG
 • Odkazy