Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Stejnokroj vzor 1921 >

Stejnokroj vzor 1921

Státní znak se nacházel vpředu vlevo na poměrně vysoké klopě lodičky. Hodnostní označení bylo umístěno na klopě za státním znakem a na nárameníku. Pro mužstvo bylo z mořeného tombakového plechu . Odznaky specialistů z řad vojáků z povolání a mužstva byly zhotoveny z různobarevného sukna na terčíkovém podkladě ze sukna barvy khaki a byly nošeny la levém nadloktí.1

Vojíni a svobodník na fotografii jsou specialisté z řad dělostřeleckého a automobilního personálu. Fotografie je z března 1928.2

Čísla na límci jsou v tomto období složeny z jednotlivých číslic.3


Četař frekventant školy pro důstojníky v záloze (ŠDZ)4


Posluchač vojenské akademie roku 1923


 1. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.24 a obrazová příloha
 2. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , obrazová příloha
 3. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , obrazová příloha
 4. HUS, M. Uniformy naší armády od roku 1918 tab. E
 • Československé legie
 • Počátky organizace domácího vojska
 • Dobrovolnické jednotky
 • Provizorní stejnokroje domácího vojska
 • Stejnokroj vzor 1919
 • Stejnokroj vzor 1921
 • Stejnokroje 1930-1939
 • Ozbrojené jednoty, NG, NSG
 • Odkazy