Hlavní stránka > Uniformy > Čsl. armáda 1918-1939 > Stejnokroj vzor 1919 >

Stejnokroj vzor 1919

Již v červenci 1919 byly zaváděny součástky našeho prvního stejnokrojového předpisu. Nová uniforma nesla znaky stejnokrojů anglických a francouzských spojenců. Do pole a na cvičení byly užívány khaky uniformy s uzavřeným límcem, jezdeckými kalhotami, ovinovačkami a khaki baretem, mimo službu a ve štábech s otevřeným límcem, dlouhými kalhotami a měkkou kulatou čepici se štítkem a tuhým okolkem. Na přední straně čepice byla na souknné podložce v barvě zbraně stylizovaná lipová ratolest s iniciálami RČS. Hodnosti se označovaly páskami nebo krokvicemi různých barev na obou rukávech. Protáhlé barevné výložky označovaly druh zbraně a formaci, na levém rukávu byly umístěny odznaky odborností.1,2

Pěší pluk č. 1 "Mistra Jana Husi"

Po vzniku Československa a sjednocení vojenských útvarů tzv. "domácího vojska" s útvary v zahraničí byl původní střelecký pluk č. 29 v říjnu 1920 sloučen s pěším plukem č. 91 a 1. střeleckým plukem „Mistra Jana Husi“ čs. legií z Ruska v nový pěší pluk č. 1 „Mistra Jana Husi“.3


Protáhlé výložky pěších pluků měly modrou barvu. Jednička označuje právě číslo 1. pěšího pluku. Krokvice, která je vidět na rukávu dole označuje hodnost svobodníka.4


 1. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.21,22 a obrazová příloha
 2. HUS, M. Uniformy naší armády od roku 1918 s.8,10, tab. D
 3. MINAŘÍK, P. Československé vojenství Vaše Dotazy 101 dotaz 1504 [online] Dostupné na WWW: www.vojenstvi.cz/vasedotazy_101.htm
 4. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.22 a obrazová příloha
 • Československé legie
 • Počátky organizace domácího vojska
 • Dobrovolnické jednotky
 • Provizorní stejnokroje domácího vojska
 • Stejnokroj vzor 1919
 • Stejnokroj vzor 1921
 • Stejnokroje 1930-1939
 • Ozbrojené jednoty, NG, NSG
 • Odkazy