Na rubu fotografie
   jsou dva nápisy. Na prvním nápisu je napsáno: U 1. pluku Stráže Svobody po světové
   válce r. 1919. Na druhém nápisu je napsáno: Tatínek Frant. Škoda *1890 - to mu bylo
   29 let