Na fotografii dobrovolníka
   I. pluku Stráže svobody v rakousko-uherské uniformě je v tomto rozlišení vidět
   struktura látky uniformy. Číslo pluku je vyznačeno římskou číslicí na límcové
   výložce. Nemá pokrývku hlavy.