Na fotopohlednici je mimo
   adresy příjemce a přání mamince k svátku poštovní razítko MALACZKA a dvouřádkové
    plukovní razítko modré barvy s nápisem: Čs. pluk svobody čís. III. / V. polní
     rota. Přání bylo napsáno 1. 9. 1919. Nad razítkem je uveden nejspíše zkomolený
      název obce Studienka