Hlavní stránka > Uniformy > Československo 1945-1992 > Československá lidová armáda 1951-1959

Československá lidová armáda 1951 - 1959

Po roce 1950 bylo zavedeno zcela nové hodnostní označení sovětského typu. Tuhé nárameníky - pogony -  byly barevně odlišeny podle druhu zbraně. Podrobnější rozlišení podle druhu vojska bylo pomocí kovových odznaků na náramenících. Polokulové pecky poddůstojníků nahradily pruhy. Postupem padesátých let byly upraveny podle sovětského vzoru i všechny vojenské odznaky a tradiční označení na čepicích vystřídala rudá hvězda se lvem.1

Na fotografiích jsou příslušníci pěchoty ve vycházkových uniformách s tuhými červenými nárameníky. Pásky a lemovky na náramenících jsou černé.2 Na první fotografii je dobře patrné jak je nárameník tuhý (po překonání určité síly se uvnitř zlomí!).


  1. HUS, M. Uniformy naší armády od roku 1918 text s.16 a 17
  2. HUS, M. Uniformy naší armády od roku 1918 obrazová tabule M
  • < Československá armáda 1945-1992
  • Československá armáda 1945-1950
  • Československá lidová armáda 1951-1959
  • Československá lidová armáda 1960-1989
  • Československá armáda 1990-1992
  • Odkazy